طب قرآنی -درمان گياهي-عرفان روانشناسي

گیاهان داروئی وسلامتی وعرفان روانشناسي

کلسیم و فسفر وقتی جذب بدن میشود که بدن در حال استراحت مطلق باشد - در شب از چراغ خواب استفاده نکنید بدن فرسوده میشود 0 شب در تاریکی

مطلق بخوابید - پیاز خون را رقیق میکند و مانع غلظت خون میشود و کسانی که جوش صورت وناراحتی پوست وپوست تیره دارند از پیاز استفاده کنند

- در روز حداقل 3 عدد سیب با دانه وپوست بخورید - دانه میوجات بدون استثنا ضد انگل است و انگل سراغ کسانی میاد که یبوست دارند 0

- چای برای استخوان مضر است و باعث میشود که یونها ی استخوان ساییده شده وارد خون شود 0 وقتی چای وارد کلیه میشود کلیه دچار سنگ میشود

- اگر صبحانه را ساعت 7 ،یک لیوان شربت عسل ( 1 قاشق عسل + 1 لیمو ترش تازه+ 1 لیوان آب) بخورید ( در عرض 5 تا 6 دقیقه ) تا ظهر نه

تشنه میشوید و نه گرسنه 0 -ماست و مرغ سرد است و استخوان هم سرد ، کسانی که طبع سرد دارند اصلا غذای سرد نخورند آب یخ ،ساندویچ ،

سیب زمینی ، برنج سفید ( برنج را با شفت یا زیره بخورند ) عدس ، ما هی 0

استخوان سرد و خشک است ماست هم سرد وتر وph آن زیر 6 است ایجاد اسیدوز میکند و خون انسان بالا ی 6 و ماست آنرا پایین میاورد و اثرش

ا دوتا سه روز باقی میماند 0

- در بدن انسان دو نوع باکتری است هوازی و بی هوازی که بدون هوا زنده نمیماند ودر روده انسان است و سوخت و ساز میکند و اسید اوریک بیرون

میدهد مقداری از اسید اوریک برای کبد نیاز است و اگر زیاد باشد دچار بیماری مفصلی میشود 0

ماست فعالیت باکتریها ی بی هوازی را زیاد میکند و اسیدلاکتیک در بدن زیاد میشود و در کبد اثر میگذارد آنزیمها ی کبد را بالا میبرد و ph خون را

پایین میاورد و در اعصاب مرکزی اثر میگذارد 0 - اگر غذاها یی بخوریم که اسید لاکتیک زیاد شود دچار بیماریها ی کبد شده وهمچنین در اعصاب

مرکزی اثر میگذارد و اگر غذاهایی بخوریم که اسید اوریک زیاد شود دچار درد مفاصل استخوان میشویم 0

گوشت سفید سرد است ودیر هضم و گوشت گوساله وگاو نیز سرد است گوشت گوسفند گرم است و برای مسکن استفاده میشود 0

غذاها یی که آلوده هستند نور خدا را در قلب انسان خاموش میکند 0

- سوسیس و کالباس تشکیل شده از سیرابی - روده -گوشت گاوی که قابل استفاده نیست - تفاله سویا - آرد - ماده نگهدارنده - سدیم نیتریت که سیاه

نشود - ادویه جات تند 0 وقتی میخورید در معده با اسید معده مخلوط میشود و ایجاد اسید نیتروز و نمک طعام میکند و لعاب معده را از بین میبرد 0

و کسانی که اینها را مصرف میکنند دچار کابوس و افسردگی میشوند وایجاد غده های بد خیم در خانمها در سینه میکند واولین جایی که این غذاها

صدمه میزنند کلیه است واگر کلیه صدمه ببیند مغزاستخوان از فعالییت باز میماند 0

اگر کشک زیاد بخورید روی مغز اثر منفی میگذارد - بدن انسان خود را ترمیم میکند اگر بیمار شدید غذایش را تغییر دهید خوب میشود 0

بعد از خوردن میوه های سرد یک قاشق عسل بخورید - بادمجان گرم و خشک است کشک سرد است با هم بخورید 0

قره قوروت بدترین چیز برای استخوان است و کسانی که به بچه های دختر آنرا بدهند آنها دچار دلدرد شدید مخصوصا درهفته اول پریود میشوند در

این هنگام به هیچوجه ترشی نخورند 0- هر وقت کسالت دارید غذا نخورید 0 - خربزه ایجاد آلرژی نمیکند اگر سرخکردنی خوردید وخربزه خوردید

دچار آلرژی خواهید شد 0 موادغذایی که از کبد وارد سللولها میشود اگر مناسب نباشد موادی بنام هیستامین تولید میکند ودر داخل خون میرود و

سللول علامت میدهد که این غذا مناسب نیست و خوردنآنتی هیستامین باعث میشود که سللول فلج شود 0

هر فصل غذاهای مخصوص خود رادارد میوه هر فصل را همان فصل استفاده کنید 0- بیماری وسواس به خاطر کمبود مواد داخلی بدن است0

یبوست باعث میشود غذا بیش از حد توقف کند و سمی که باید دفع شود دوباره جذب بدن میشود وهمین باعث عصبانیت و نا آرامی میشود 0

هرچه را که خداوند آفریده بی حکمت نیست در مجموع جهان خیر است اما دلیل نمیشود که هرچه راخداوند آفریده ما بخورم 0

زیتون شکسته مصرف کنید توی زیتون سالم سود وسرکه میریزند0

چرا قبل از غذا آب بخوریم ؟

وقتی قبل از غذا آب میخوریم ، سللولها ی داخل معده آب را جذب میکند مواد داخل معده با آن مخلوط میشود و ایجاد لعاب میکند 0 داخل جداره معده

موسین تشکیل میشود وغذا را خوب که بجویید هماهنگی ایجاد میشود بین غذا و معده 0

چرا بعد از غذا 2/5 ساعت آب نخوریم ؟

بعد از غذا خوردن 20 دقیقه بعد حرکات دودی معده شروع میشود دریچه پیلوت تحریک میشود و باز میشود - بدون ترشی غذا بخورید و بعد از

غذابه پهلوی راست دراز بکشید بدن راشل کنید نفس عمیق بکشید 5 تا 10 دقیقه چشمها را ببندید نخوابید بعد بلند شوید خستگی شما رفع میشود،

به شرطی که یک چهارم معده خالی باشد 0-سالاد راقبل از غذا بخورید بعد از غذا چاق میکند.

- مزه دهان نشان دهنده نوع ناراحتی است اگر تلخ باشد یعنی کبد خوب کار نمیکند 0

بدن انسان و عناصر چهار گانه :

جهان هستی از آتش - آب - خاک و هوا تشکیل شده است ، تمام هستی و بدن انسان نیز از همین 4 عنصر تشکیل شده است 0

آتش : گرما و هر چه در معرض گرما قرار گیرد خشک میشود و حرارت ایجاد میکند 0

خاک : زمین را تشکیل داده و عناصر سدیم ، منیزیم ، روی و0000

و خاصیت آن سرد بودن است که سریع حرارت را میگیرد و سریع از دست میدهد 0

آب : هرچه در معرض آن قرار گیرد خیس میشود گرما را دیرتر میگیرد و دیرتر از دست میدهد 0

هوا : ییدروژن ، اکسیژن ، ازت و گازها یی که در تنفس استفاده میشود 0

این عناصر نسبت به بدن ما :

خاک، سرد و خشک - آتش، گرم و خشک- آب ، سردو تر - هوا ، گرم و تر است 0

بدن انسان از این 4 عنصر تشکیل شده ، پس از خوردن غذا دمای بدن ما بالا میرود و این دما آتش است 0 برای ایجاد آتش 3 مواد سوختنی ،

اکسیژن و حرارت لازم است 0

گرم و خشک : هرچه در مجاورت گرما باشد خشک میشود ، از نظر علمی موادی بنام سدیم و پتاسیم تشکیل شده از کلر و سدیم ، هر چه سدیم

در آن زیاد باشد تر است 0

فشار خون : نمک آب را جمع میکند در نسوج و باعث میشود فشار بالا برود 0 - مواد سدیم دار باعث ورم میشود - بدن دارای پمپهای سدیم و پتاسیم است کارد کرد این مواد تنظیم مایعات بدن است 0 اگر به حالت تعادل باشد مشکلی ایجاد نمیشود و گر نه کم و زیادی آن باعث ورم میشود 0

اگر دچار این حالت شدید با خوردن مواد پتاسیم دار این حالت رفع میشود 0- مواد سدیم دار ومواد پتاسیم دار خشک است 0

ته خیار دارای پتاسیم است ( 5 تا 6 عدداز ته با پوست ) کاهو - موز بعد از ورم مصرف شود 0

گرم و سرد : بدن انسان حالت ph دارد که باید بالای هفت باشد واگر بالاتر باشد انسان دچار غش میشود این حالت قلیایی است و پایینتر از هفت

اسیدی است 0

آتش : دمای بدن 37 درجه است 0

آب : دو سوم کره زمین و دو سوم بدن انسان آب است 0اگر آب را از بدن انسان بگیرند موادی که باقی میماند روی ، سدیم ، منگنیزیم وهمه عناصری که در خاک است 0

خاک سرد و خشک : قسمتی از بدن انسان موادی که در خاک هست وجود دارد 0

آب : سرد و تر ، هم حالت اسیدی دارد هم حالت تر دارد ، در بدن تجمع پیدا میکند و فوق العاده ضروری است و اگر خوب استفاده نکنید دچار

بیماری میشوید 0

هوا : گرم وتر است 0 هرچه در معرض رطوبت هوا باشد رطوبت آن حس میشود 0

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۵ساعت 2:46  توسط شاهرخ -ر  |