طب قرآنی -درمان گياهي-عرفان روانشناسي

گیاهان داروئی وسلامتی وعرفان روانشناسي

در اشخاصي كه معده و يا روده‏ هاي آنها به مواد آزارنده، محرك و سوزاننده فوق العاده حساس است، گياهان واجد اين خواص نبايد مصرف شوند. حساسيت به اين گياهان ممكن است در نتيجه توارث و يا بر اثر عفونت و يا التهاب دستگاه گوارش باشد كه در نتيجه منجر به اسهال مي‏شود. عوامل گياهي كه باعث تشديد التهاب در دستگاه گوارش مي‏شوند، عبارتند از: سوزاننده‏هاي مخاط (مثل حبه‏هاي سير) كه به صورت موضعي عمل مي‏كنند، تركيبات تلخ (مثل پوست تنه زرشك) كه باعث افزايش ترشح مخاط معده و كيسه صفرا مي‏شوند، تهوع‏آورها (مثل پوست تنه زيتون تلخ) و يا مسهل‏هاي محرك (مثل شيره خشك شده برگ گونه ‏هاي مختلف صبر زرد) كه باعث انقباض عضلات روده ‏ها مي‏شوند و مسهل‏هاي شديد (مثل گونه ‏هاي مختلف فرفيون) كه مي‏توانند به خاطر خواص سوزانندگي شديد ايجاد التهاب نمايند

در مواقعي كه از داروهاي ضد ميكروبي براي درمان التهاب معده - روده‏اي ( )gastroenteritisاستفاده مي‏شود و اين مواد خاصيت سوزانندگي دارند مي‏توان از يك ملين ملايم جهت حفاظت مخاط روده از سوزش استفاده نمود. اگر براي درمان مواد سمي كه ايجاد التهاب معده - روده‏اي شيميايي مي‏نمايند نياز به درمان با مسهل‏ها است، بايد از مسهل ‏هاي نمكي و متعاقب آن از ملين‏ها استفاده نمود.

 چنانچه اگزالات‏هاي محلول (همانند برگ‏هاي تازه چغندر، برگ‏هاي ريواس باغي، برگ‏هاي تازه اسفناج، خرفه، پوست تنه درخت صابون، ريشه ريواس چيني، برگ‏هاي گونه ‏هاي مختلف شبدر ترشك، برگ‏هاي باغي، ترشك ميشي، ريشه ترشك مواج، ترشك برگ كند و كيسه كشيش) باعث ايجاد نمك‏هاي نامحلول كلسيم در دستگاه گوارش شوند، مي‏توانند باعث سوزش گردند

بومادران در كتب گياهان دارويي به عنوان گياهي با خواص معرق، تب‏بر، كاهش دهنده فشار خون، قابض، مدر و داراي خواص ضدعفوني كننده دستگاه ادراري شناخته شده است. در طب سنتي اين گياه در درمان تب، سرماخوردگي عمومي، پرفشاري خوني، قطع قاعدگي ()amenorrhoaeاسهال خوني، اسهال و بخصوص در اختلالات ترمبوتيك به همراه پرفشار خوني كه شامل ترومبوز (لخته) مغزي و عروقي باشد، كاربرد دارد. تك نگاره كميسيون  Eدر سال  1990كاربرد سرشاخه‏هاي گلدار بومادران را در اختلالات خود به خودي لگني بصورت ريختن عصاره آن در وان حمام و مصرف خوراكي آن در ناراحتي‏هاي سوء هاضمه مورد تاييد قرار داده است. آزولن كه از تركيبات موجود در اسانس اين گياه است داراي خواص ضدالتهابي مي‏باشد و خواص ضدالتهابي اسانس اين گياه را به آن نسبت داده‏اند. عصاره آبي بومادران به صورت موضعي در خرگوش مورد بررسي قرار گرفته و خاصيت ضدالتهابي آن ثابت شده است.

 اثر مدري عصاره آبي نيز در موش بررسي شده و تاثير آن ثابت شده، البته با مقداري تقريبا دو برابر آنچه براي خواص ضدالتهابي آن گزارش شده است. خاصيت تضعيف سيستم عصبي مركزي  ( )CNSناشي از اسانس بومادران نيز ثابت شده‏است. خاصيت ضد ميكروبي عصاره اتانولي بومادران كه به سبب وجود سزكوئي‏ترپن لاكتون مي‏باشد در مورد استافيلوكوك‏اورئوس، باسيلوس‏سابتيلوس، اشريشيا كولي، شيگلاسونئي و شيگلافلكسنري ثابت شده است. آكيلئين با غلظت  0/5 g/kgتزريق وريدي در خرگوش حدود  32درصد زمان لخته شدن خون را كاهش داده است. خاصيت ضد اسپاسمي بومادران كه به سبب فلانوئيدهاي موجود در آن مي‏باشد بر روده خرگوش مورد ارزيابي و تأئيد قرار گرفته است. البته تركيبات آزولن نيز اغلب در اين خاصيت مؤثر مي‏باشند.

 خواص تب‏بر و كاهش فشار خون در مورد عوامل قليايي و آلكالوئيدي موجود  در اين گياه گزارش شده است. سزكوئي‏ترپن‏لاكتون موجود در اين گياه داراي خاصيت سايتوتوكسيك مي‏باشد كه جزئيات بيشتري در مورد آن مشخص نشده است. تانن‏ها هم با خاصيت قابض بودن شناخته شده‏اند. بومادران به صورت موضعي به عنوان نرم كننده وتسكين دهنده خارش و در درمان اختلالات پوستي مورد مصرف مي‏باشد. اين گياه در فراوده‏هاي محافظ مو نيز استفاده مي‏شود

 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم آذر ۱۳۸۵ساعت 12:24  توسط شاهرخ -ر  |